Poniżej przedstawiamy Państwu informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących i udostępniamy druk:

Zasady ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki nieprzestrzegania tych zasad wraz z oświadczeniem osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z zasadami tej ewidencji.

 

Pobierz Oświadczenie

 

Według nowych przepisów podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmując podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Wszystkie osoby, które do tej pory prowadziły u podatników ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych musiały podpisać Oświadczenie do dnia 31 maja 2019 roku

 

Pobierz całą ustawę

 

UWAGA!

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji muszą podpisać:

  • Osoby, które rozpoczęły ewidencję na kasie fiskalnej przed wejściem w życie nowych przepisów – do 31 maja 2019 r.
  • Nowi operatorzy – przed rozpoczęciem pracy z kasą
 

Zobacz nasze
kasy fiskalne