KURS KOMPUTEROWY OD PODSTAW


Zagadnienia poruszane na szkoleniu


Jak sama nazwa kursu wskazuje, jest to szkolenie podstawowe, ale uczestnik po jego ukończeniu będzie w miarę sprawnie obsługiwał komputer, system operacyjny Windows 10 i podstawowe programy dołączone do systemu. Celem kursu jest przede wszystkim zlikwidowanie bariery mentalnej, która występuje u większości osób przystępujących do szkolenia.
Oprócz obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows 10, uczestnik zapozna się z podstawowymi funkcjami najpopularniejszych programów pakietu Microsoft Office, czyli edytorem tekstu – Word, arkuszem kalkulacyjnym – Excel oraz programem do tworzenia grafiki menedżersko-prezentacyjnej – Power Point. Na kursie nie może zabraknąć także zagadnień związanych z internetem, a więc wyszukiwania informacji i oceniania przydatności oraz posługiwania się poczta elektroniczną.


Dla kogo skierowany jest kurs


Szkolenie skierowane jest dla osób, które nie miały do tej pory styczności z komputerem lub miały, ale w niewielkim stopniu. Wiadomo, że kilkadziesiąt lat temu w szkołach nie uczono dzieci obsługi komputera, nie było przedmiotu informatyka, a w ogóle komputery posiadały nieliczne instytucje i nieliczni użytkownicy indywidualni.
Dlatego kurs z podstaw obsługi komputera skierowany jest przede wszystkim dla osób w wieku powyżej 40 lat (kobiet i mężczyzn, z miast i wsi, rolników, pielęgniarki, właścicieli małych firm oraz przedstawicieli innych zawodów), które do tej pory nie miały okazji, czasu lub motywacji do nauki. Zapewniam miłą i przyjazną atmosferę, w której na pewno przełamiemy bariery i z naszą pomocą zaczniecie Państwo w końcu obsługiwać komputer.


Miejsce realizacji kursu


Kursy komputerowe, odbywają się przeważnie w Koninie, a dokładnie, w starej części Konina.
Dysponujemy także mobilną pracownią komputerową, którą możemy dostarczyć w praktycznie każde miejsce w obrąbie byłego województwa konińskiego – powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki .


Czas trwania kursu


Kurs komputerowy od podstaw trwa 30 godzin lekcyjnych (45 min. każda). Podział godzin i dni szkoleniowych uzależniony jest od ustaleń z uczestnikami podczas pierwszego spotkania. Przeważnie zajęcia odbywają się od dwóch do trzech razy w tygodniu, po 5 godzin lekcyjnych. Są to godziny popołudniowe od 16:00 do 20:00. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w weekendy w godzinach porannych – wszystko zależny od dyspozycji uczestników i prowadzącego zajęcia komputerowe.


Cena za kurs


Cena kursu komputerowego od podstaw wynosi 350 zł za osobę i jest skalkulowana dla grupy min. sześcioosobowej.
W przypadku mniejszej ilości osób, cena może ulec zwiększeniu.